KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

21 listopada 2023

Konkurs na "Najładniejszy stroik Bożonarodzeniowy" dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ostrów Wielkopolski

Zapraszamy do pobrania Regulaminu oraz konkursowej Karty Zgłoszenia, klikając na wybraną ikonkę :)