12 grudnia 2023

Obrady komisji i ocena stroików konkursowych na "Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy"

Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim została powołana Komisja Konkursowa w składzie: Aneta Kasprzak - przewodnicząca komisji, Katarzyna Adamczak - członek komisji, Anna Sobczak - członek komisji. Informujemy również iż żadna osoba wchodząca w jej skład nie jest powiązana z żadnym z Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie naszej Gminy, oraz że nie jest mieszkańcem gminy Ostrów Wielkopolski.

Do konkursu zgłosiło się 31 Kół.