04 maja 2020

Od 4 maja wracamy na Orlika

Od dnia 4 maja czynny będzie ORLIK w Wysocku Wielkim.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 16:00 do 20:00

Sobota od 14:00 do 20:00Niedziela od 15:00 do 20:00

Uwaga - wszystkie osoby ponad wyznaczone limity dla poszczególnych płyt sportowych muszą znajdować się poza ogrodzeniem obiektu. Niezastosowanie się do tych zasad grozi sankcjami ze strony służb uprawnionych do kontroli obiekt sportowy.

Animator nie zbiera danych osobowych ogranicza się tylko do weryfikacji ilości osób znajdujących się na płycie sportowej. Wyjątkiem przedłużenia czasu przebywania grupy na płycie sportowej będzie brak kolejnej grupy uczestników.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa (informacja przekazana przez Ministerstwo Sportu):

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

- ograniczona liczba osób, (do 6 osób oraz instruktor)

- weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.