„Furmany”

Kapela ludowa „Furmany” działa pod dyrekcją Stanisława Furmanka w Gorzycach Wielkich, powstała w 1992 roku. Inicjatorami założenia kapeli był ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim Kazimierz Kasprzak oraz Stanisław Furmanek – obecny lider kapeli. zobacz więcej

„Gorzyczanie”

Działalność zespołu „Gorzyczanie” została zapoczątkowana organizowaniem dożynek wiejskich przez Marię Robakowską i Stanisława Furmanka. Siedzibą zespołu jest filia GOK w Gorzycach Wielkich. zobacz więcej

Zespoły Ludowe

„Wiecznie młodzi”

Zespół „Wiecznie Młodzi” został założony przez grupę pasjonatów Gorzyc Wielkich, kochających muzykę śpiew i taniec. Początkowo próby organizowano okazjonalnie, jednak z czasem spotkania stały się systematyczne. Za oficjalną datę powstania zespołu uważa się lipiec 2016 roku. zobacz więcej

„Chór Radość”

W roku 1996 z inicjatywny pana  Stanisława Furmanka powstał chór żeński, a już dwa lata później powiększony został o  głosy męskie. Od 1998 roku zadebiutował jako chór mieszany. W roku 2000 przyjął nazwę „Radość”. Obecnie  jest chórem czterogłosowym liczącym 40 członków a dyrygentem nieprzetrwanie jest pan Stanisław Furmanek – mgr muzyki. zobacz więcej

"Łąkocanie”

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawuje Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Występuje w wielkopolskich strojach ludowych na dożynkach, imprezach folklorystycznych i uroczystościach kościelnych.