"Łąkocanie”

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski Zespół powstał w 2005 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Łąkocinach. „Łąkocanie” śpiewają piosenki ludowe z Łąkocin i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, a także pieśni kościelne. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Kaźmierczak, a opiekę nad stroną muzyczną sprawuje Stanisław Furmanek. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Występuje w wielkopolskich strojach ludowych na dożynkach, imprezach folklorystycznych i uroczystościach kościelnych.

„Chór Radość”

W roku 1996 z inicjatywny pana  Stanisława Furmanka powstał chór żeński, a już dwa lata później powiększony został o  głosy męskie. Od 1998 roku zadebiutował jako chór mieszany. W roku 2000 przyjął nazwę „Radość”. Obecnie  jest chórem czterogłosowym liczącym 40 członków a dyrygentem nieprzetrwanie jest pan Stanisław Furmanek – mgr muzyki. zobacz więcej

„Wiecznie młodzi”

Zespół „Wiecznie Młodzi” został założony przez grupę pasjonatów Gorzyc Wielkich, kochających muzykę śpiew i taniec. Początkowo próby organizowano okazjonalnie, jednak z czasem spotkania stały się systematyczne. Za oficjalną datę powstania zespołu uważa się lipiec 2016 roku. zobacz więcej

Zespoły Ludowe

„Gorzyczanie”

Działalność zespołu „Gorzyczanie” została zapoczątkowana organizowaniem dożynek wiejskich przez Marię Robakowską i Stanisława Furmanka. Siedzibą zespołu jest filia GOK w Gorzycach Wielkich. zobacz więcej

„Furmany”

Kapela ludowa „Furmany” działa pod dyrekcją Stanisława Furmanka w Gorzycach Wielkich, powstała w 1992 roku. Inicjatorami założenia kapeli był ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim Kazimierz Kasprzak oraz Stanisław Furmanek – obecny lider kapeli. zobacz więcej