Chór Radość_slider

 

 

        W roku 1996 z inicjatywny pana  Stanisława Furmanka powstał chór żeński, a już dwa lata później powiększony został o  głosy męskie. Od 1998 roku zadebiutował jako chór mieszany. W roku 2000 przyjął nazwę „Radość”. Obecnie  jest chórem czterogłosowym liczącym 40 członków a dyrygentem nieprzetrwanie jest pan Stanisław Furmanek – mgr muzyki. Od 1999 roku funkcje prezesa pełniła pani Maria Fórmańska a od 2005 prezesem został pan Marian Dolata, który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

          Chór  „Radość” jest członkiem Południowo – Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr Diecezjalnego Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej. Bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez w/w/ organizacje.

Chór posiada bardzo urozmaicony repertuar pieśni kościelnych i piosenek świeckich. Wykonuje również utwory własne tj. piosenki które słowa napisały chórzystki. Ich piękne piosenki folklorystyczne uświetniają biesiady  folkloru ziemi wielkopolskiej.

          Od początki swojego istnienia chór „Radość” bierze czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych nie tylko na terenie  naszej gminie ale również w powiecie. 19 lipca 2015 roku Chór obchodził 80 – lecie powstania.

Chór Radość