Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52

     63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 62 736 16 79 - Wysocko Wielkie

 

 62 736 16 79 - Gorzyce Wielkie (filia)

 

kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 

PKO: 53 1020 2212 00005102 0460 4007

 

 NIP: 622 23 94 149

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W WYSOCKU WIELKIM