Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim

Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622 23 94 149

 Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 2

     63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 531 524 556 - Gorzyce Wielkie

 

kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52

     63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 62 736 16 79 - Wysocko Wielkie

 

kultura_wysocko@poczta.onet.pl

 

 PKO: 53 1020 2212 00005102 0460 4007

DANE DO FAKTURY

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W WYSOCKU WIELKIM

(FILIA W GORZYCACH WIELKICH)

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W WYSOCKU WIELKIM